Om Snapselauget

FAABORG SNAPSELAUG blev dannet i november 2000 af en lille håndfuld entusiaster, som sætter pris på kryddersnapse.
I dag er vi ca. 60 medlemmer.

Formålet med med Snapselauget er, at vi mødes og hygger os med vores hobby, nemlig at krydre brændevin med diverse urter og, - ikke mindst, at komme sammen og udveksler erfaringer og smage hinandens frembringelser. Det er altid forbundet med en vis forventning og spænding at se og forundres over, hvad de enkelte medbringer til møderne.


\
>
I Faaborg Snapselaug arrangerer vi ture, hvor du kan samle dig et udvalg af diverse urter, rødder og bær, som er velegnet til kryddersnaps.

Som medlem af Faaborg Snapselaug, vil du altid kunne få råd og vejledning, til at komme i gang med at lave kryddersnapse, samt købe vores krydderposer med rabat.

Medlemsskab

Du kan blive medlem ved at henvende dig til Oldermanden Asger Anderskov, tlf. 52698739.

Kontingentet er kr. 50,00 årligt pr. person. Beløbet kan indbetales på
konto 0400 4024718773 eller via
MobilePay 23428943 (Jan Uwe Petersen). Husk at oplyse navn og hvad betalingen vedrører.